Razvoj kadrov in karierno svetovanje

Razvoj kadrov in karierno svetovanje

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Makovec Radovan Danijela, izr. prof. dr. Kohont Andrej

Opredelitev predmeta: od kadrovske politike do razvoja človeških virov, vloga upravljanja človeških virov v podjetju, razvoj področja v Sloveniji in v svetu.
Dileme razvoja in načrtovanja človeških virov na nacionalni ravni. Temeljna načela načrtovanja izobraževanja in razvoja človeških virov, namen načrtovanja razvoja človeških virov: koga naj zadovolji (posameznika, družbo). Različna področja načrtovanja izobraževanja in načrtovanja človeških virov
Metode in tehnike načrtovanja izobraževanja in razvoja človeških virov.
Potrebe po izobraževanju (nacionalna, podjetniška raven), metode in tehnike ugotavljanje potreb po izobraževanju na nacionalni in na podjetniški ravni (sistemizacija del in opravil, opis del, razgovori z delavci in menedžerji, pregled dokumentacije, plani in načrti organizacije ...). Pogoji, ki spodbujajo ali ovirajo ugotavljanje potreb po izobraževanju v podjetjih.
Upravljanje človeških virov (uvajanje, izobraževanje, usposabljanje, razvoj kariere, izbira programov izobraževanja in usposabljanja, informacijski sistem in podatkovne baze, spremljanje izobraževanja zaposlenih), zakonske in druge podlage. Zaščita podatkov. Evalvacija razvoja človeških virov.

- Greenhaus, Jeffrey H.; Callanan, Gerard A.; Godshalk, Veronica M. (2019). CAREER MANAGEMENT FOR LIFE, 5th edition. Sage, London (GP 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13). ID=97356803
- Kohont, Andrej in Svetlik, Ivan (2021). MENEDŽMENT ČLOVEŠKIH VIROV. FDV, Ljubljana (KP 1, 6, 7, 8, 9, 10, 15).
- Kohont, Andrej (2019). MENEDŽMENT TALENTOV. FDV, Ljubljana (KMT 1). https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/menedz%CC%8Cment-…
- Robertson, P.J., Hooley, T. in McCash P. (2021): THE OXFORD HANDBOOK OF CAREER DEVELOPMENT. Oxford: The Oxford University Press