Sociologija vizualnih umetnosti

Sociologija vizualnih umetnosti

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Škamperle Igor

Vsebina

Sociologija vizualnih umetnosti gradi na širokem prerezu spoznavanja z institucionalnimi in estetskimi ustroji različnih umetnostnih praks v zgodovinski in teoretski perspektivi. Vstop v polje raziskovanja likovnih umetnosti poteka prek seznanja del avtorjev kot so Vasari, Goethe, Wölfflin, Panofsky, Gombrich. Uvaja se pojmovnik ključnih pojmov, ter analitske usmeritve k vprašanjem reprezentacije in reprodukcije družbenih razmerij. Vsebine zaokrožajo zgodovinske, antropološke in sociološke aspekte pojmovanja umetnosti v povezavi z civilizacijskimi, ideološkimi in socialnimi razmerami. Predavanja se osredotočajo na vprašanja reprezentacije, telesa, pogleda in tradicij v zahodni tradiciji od renesanse do sodobnosti. Poseben poudarek je na feministični kritiki upodobitev pasivnih ženskih teles ter navezava na koncepte voajerizma, fetišizma in skopofilije. S perspektive feministične likovne teorije bodo obravnavane reprezentacije spolne razlike v vizualnih podobah tradicije zahodne likovne umetnosti ter koncept pogleda/gledanja skozi ustroje moči in nadzorovanja v prevladujočih družbenih razmerjih.