Sodobna kitajščina 2

Sodobna kitajščina 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 180

ECTS točke: 12

Nosilec/izvajalec: Peng Huihui, prof. dr. Vampelj Suhadolnik Nataša

Srednji nivo kitajskega jezika v obsegu 4. stopnje HSK. Predmet istočasno obravnava tradicionalne in poenostavljene pismenke.
Poudarek je na kompleksnejšem govornem sporazumevanju, bralnem razumevanju in postopni prehod na formalni stil pisanja.

1. Chinese for College Students Series. Intensive Chinese, Intermediate Level. Sinolingua.
2. Li, Charles N. and Thompson, Sandra A.. 1981. Mandarin Chinese: a Functional Reference Grammar.
3. Hillary Chappell (2001) Sinitic Grammar. Synchronic and Diachronic Perspectives. Oxford University Press.

Za enodisciplinarno sinologijo še:
4. Chauncey C. Chu (1998) Mandarin Discourse Grammar. Peter Lang Publishing. New York.
5. Zhuo Jing-Schmidt (2005) Dramatizied Discourse. Studies in Functional and Structural Linguistics. John Benjamins Publishing Company.