Sodobni češki jezik 2 (Oblikoslovje 1)

Sodobni češki jezik 2 (Oblikoslovje 1)

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stankovska Petra, lekt. Muchova Zuzana

Vsebina

Vsebina tega predmeta temelji na opisu češkega besedotvornega sistema, tako kot se tradicionalno prikazuje v čeških slovnicah. Namenjen je študiju besedotvorne zgradbe besed, osnovam morfematike, proučevanju zunanje podobe in pomena obrazil in besedotvornih vrst, s pomočjo katerih se tvorijo češke besede.
Pri formalni razlagi češke slovnice je vedno poudarek na primerjavi s situacijo v slovenščini.