Sorodstvo in socialna struktura

Sorodstvo in socialna struktura

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Muršič Rajko

Opredelitev socialne strukture in ureditve družb, ki temeljijo na sorodstvenih vezeh (lovsko-nabiralske, požigalniško-poljedelske, ekstenzivno in intenzivno poljedelske, pastirske, industrijske, postindustrijske). Tipi poimenovanja sorodnikov. Grafični znaki in genealoški grafi. Koncept porekla (descent). Sistemi porekla in skupine porekla: rod, polovičke (moieties), odseki (segments), klani, bratstva, plemena. Unilinearno poreklo (matrilinearno in partilinearno), patriarhat in matriarhat. Dualni rodovi. Bilateralne skupine porekla: razvejani rodovi (ramages) in rodovja (stocks). Osrediščeno sorodstvo oz. žlahte (kindred). Poročanje in družina. Poročna vez. Sklepanje poročne vezi: endogamija, eksogamija. Ženitno plačilo, dota in posredna dota. Razveza. Bivanje po poroki. Avunkulat. Teorija zavezništva. Družina in njene opredelitve komparativno in v Evropi. Sistematika gospodinjstev. Družina na Slovenskem. Demografske raziskave. Sorodstvo in prostor, ekonomija, način življenja. Pomen sorodstvenih struktur in razmerij.

1. Evans Pritchard, Edward E., 1993 (1940), Ljudstvo Nuer. Ljubljana: ŠKUC, Filozofska fakulteta. Str. 1-50. COBISS.SI-ID - 37472000
2. Fox, Robin, 1998 (1967), Kinship and Marriage: An Anthropological Perspective. Cambridge, New York in Melborne: Cambridge University Press. 180 str. COBISS.SI-ID - 20156258
3. Lévi-Strauss, Claude, 1972 (1953), Socijalna struktura. V: Antropologija danas. Alfred L. Kroeber (ur.). Beograd: Vuk Karadžić. Str. 453-478. COBISS.SI-ID - 2090338
4. Bamford, Sandra in James Leach, ur., 2012 (2009), Kinship and Beyond: The Genealogical Model Reconsidered. London in New York: Berghahn. COBISS.SI-ID - 52728162
5. Keesing, Roger M., 1975, Kin Groups and Social Structure. New York itd.: Holt, Rinehart and Winston. COBISS.SI-ID – 43425378
6. Muršič, Rajko, 2011, Sorodstvo in socialna struktura. Ljubljana: Filozofska fakulteta. (študijsko gradivo) COBISS.SI-ID- 161113091 (študijsko gradivo v e-učilnici dostopno z geslom) https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/mod/resource/view.php?id=47573