Starejša ameriška književnost

Starejša ameriška književnost

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Burcar Lilijana

Vsebina

Zgodovinski pregled temeljnih gibanj, smeri in del ameriške književnosti od začetkov (1607) do vključno romantike.
Analiza in interpretacija izbranih del posamičnih literarnih obdobij od 1607-1865
Pregled vpliva starejše ameriške književnosti (1607-1865) na svetovno književnost in obratno