Ceepus

Študenti, ki odhajate na študij v tujino, obvezno preberite OBVESTILO ZA ŠTUDENTE, KI ODHAJAJO NA ŠTUDIJ V TUJINO in ravnajte v skladu z zapisanim.

Znotraj obvestila so tudi povezave na ustrezne dokumente, ki jih boste potrebovali za urejanje dokumentacije pred odhodom na študij v tujino v tujino in po prihodu domov.

Rok za prijavo za izmenjavo preko CEEPUS mrež je vsako leto 15. junij (za zimski semester) in 30. oktober (za letni semester).

Za več informacij si oglejte še spletno stran: CEEPUS in https://www.ceepus.info/

CEEPUS mreže na Filozofski fakulteti 2022/2023:

CEEPUS - 2022/2023:

Network number

Network name

University

Faculty

Coordinator

Email

CIII-AT-0012

Language and Literature in a CE context

Univerza v Ljubljani

Filozofska fakulteta

dr. Špela Sevšek Šramel

spela.sramel@ff.uni-lj.si

CIII-AT-0037*

Slavic Philology and Its Cultural Contexts

Univerza v Ljubljani

Filozofska fakulteta

dr. Tatjana Balažic Bulc

tatjana.balazic-bulc@guest.arnes.si

CIII-AT-0103

Cognitive Science, Knowledge Studies and technologies

Univerza v Ljubljani

Filozofska fakulteta

dr. Olga Markič

olga.markic@guest.arnes.si

CIII-AT-1101

EcoManAqua - Ecology and Management of aquatic ecosystems in Central, East and Southeast Europe

Univerza v Ljubljani

Filozofska fakulteta

dr. Žiga Zwitter

ziga.zwitter@ff.uni-lj.si

CIII-CZ-0111

GEOREGNET

Univerza v Ljubljani

Filozofska fakulteta

dr. Boštjan Rogelj

bostjan.rogelj@ff.uni-lj.si

CIII-CZ-0604

South and North Korea, Korean and Koreans: Research, Research Based Teaching & Networking for Synergies in Central and Eastern Europe

Univerza v Ljubljani

Filozofska fakulteta

doc. dr. Byoung Yoong Kang

kby@ff.uni-lj.si

CIII-HR-1107

Philosophy and Interdisciplinarity

Univerza v Ljubljani

Filozofska fakulteta

dr. Janko Lozar Mrevlje

Janko.LozarMrevlje@ff.uni-lj.si

CIII-HR-1504

Neuroshare

Univerza v Ljubljani

Filozofska fakulteta

dr. Anja Podlesek

anja.podlesek@ff.uni-lj.si

CIII-HU-0809

FISH (French, Italian, SpanisH) - Romance Languages and Cultures - Strategies of Communication and Culture Transfer in Central Europe

Univerza v Ljubljani

Filozofska fakulteta

Dr. Meta Lah

meta.lah@ff.uni-lj.si

CIII-HU-1201

German as a Foreign Language in Central and Eastern Europe: New Perspectives of Teacher Training

Univerza v Ljubljani

Filozofska fakulteta

dr. Irena Samide

irena.samide@ff.uni-lj.si

CIII-HU-1306*

Confessional and ethnic interactions in the Habsburg Monarchy

Univerza v Ljubljani

Filozofska fakulteta

dr. Sašo Jerše

saso.jerse@guest.arnes.si

CIII-RO-0014*

Borders and Borderlines

Univerza v Ljubljani

Filozofska fakulteta

dr. Alenka Bartulović

alenka.bartulovic@ff.uni-lj.si

CIII-RO-0814

Red de Hispanistas de Europa Central

Univerza v Ljubljani

Filozofska fakulteta

dr. Maja Šabec

GemmaMaria.SantiagoAlonso@ff.uni-lj.si/ Maja.Sabec@ff.uni-lj.si

CIII-SI-0113*

ARHEOPED 

Univerza v Ljubljani

Filozofska fakulteta

dr. Predrag Novaković

predrag.novakovic@ff.uni-lj.si

CIII-SI-0711*

 
TRANS - TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation

Univerza v Ljubljani

Filozofska fakulteta

dr. Ada Gruntar Jermol

ada.gruntar@guest.arnes.si

CIII-SI-0906*

Pedagogy and Andragogy in South-East Europe (PASEE)

Univerza v Ljubljani

Filozofska fakulteta

dr. Marko Radovan

marko.radovan@ff.uni-lj.si

CIII-HR-1603

Sociology for Societies - Understanding sociocultural changes in contemporary societies

Univerza v Ljubljani

Filozofska fakulteta

dr. Anja Zalta

anja.zalta@ff.uni-lj.si

CIII-HU-1704

Healthcare communication

Univerza v Ljubljani

Filozofska fakulteta

Dr. Tamara Mikolič Južnič

tamara.mikolicjuznic@ff.uni-lj.si

 

CIII-SI-1315*

 

Women Writers in History

 

Univerza v Ljubljani

Filozofska fakulteta

Dr. Irena Selišnik

irena.selisnik@ff.uni-lj.si

 

*umbrella mreže