Teoretska arheologija

Teoretska arheologija

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Novaković Predrag

Predmet v prvem delu vsebuje pregled glavnih teorij znanosti, navajanih v arheološki literaturi (Popper, Kuhn, Hempel, verifikacionizem...), pregled razvoja hermenevtične in fenomenološke interpretacije v arheologiji. V drugem delu so predstavljena poglavja iz glavnih arheoloških epistemoloških in interpretativnih pristopov: nomotetično-deduktivne epistemologije in teorije srednjega dometa v ameriški novi arheologiji, postmoderne teorije v arheologiji, diskurz arheologije spolov, nacionalistični diskurz v arheologiji.

BINFORD L., An Archaeological Perspective, Seminar Press 1972. (464 str.)
CLARKE D., Analytical Archaeology. Methuen 1968. (648 str.)
HOLTORF C.and KARLSSON H. (eds.), Philosophy and Archaeological Practice. Bricoleur Press 2000. (320 str.)
JOHNSON M., Archaeological theory. Blackwell 1999.(240 str.)
KLEJN L., Panorama teoretske arheologije (1. in 2. del). Arheo 1, 2, Ljubljana 1980, 1981. (1-16; 1-42)
HODDER I., Archaeological Theory and Practice. Routledge 1992, poglavja Theory, Practice and Praxis, (1-7s.); Symbolism, Meaning and Context, (11-23s.); Post-processual Archaeology (83-91s.); The Processual Reaction (145-154s.); The Postprocessual reaction (160-168s.); Archaeology and the Postmodern (275-280s.).
SHANKS M. and TILLEY C., Re-constructing Archaeology. 1987. (287 str.)
THOMAS J. (ed.), Interpretative Archaeology. Leicester University Press 2000. (622 str.)
ULE A., Sodobne teorije znanosti, Ljubljana 1992. (292 str.)
WHITLEY D.S., (ed.) Reader in Archaeological theory. Routledge 1998. (347 str.)