Uporabna psihometrija

Uporabna psihometrija

Stopnja: 2

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 45

Ure vaj: 0

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Sočan Gregor, prof. dr. Bucik Valentin, prof. dr. Podlesek Anja

Zgodovina psihološkega testiranja. Teorija merjenja v diferencialni psihologiji. Vrste testov in postopek testiranja. Sestavni deli in lastnosti kakovostnega testa. Prenos testne teorije v diagnostično in prognostično prakso. Področja uporabe psiholoških testov. Testi maksimalnega dosežka. Testi tipičnega dosežka. Projekcijski, klinični, presejalni in drugi posebni testi. Nevropsihološko testiranje, merjenje funkcionalnih lastnosti senzornih organov in nevrofiziološke metode. Pregled testov v našem prostoru. Pregled izbranih tujih testov. Priredba testa za drugo jezikovno- kulturno okolje. Kritike in alternative papir- svinčnik testiranju. Etični vidiki psihološkega testiranja. Psihološko testiranje v družbenem in ideološkem kontekstu. Izbrane aktualne teme psihološkega testiranja.

American Educational Research Association, American Psychological Association, National Council on Measurement in Education, Joint Committee on Standards for Educational, Psychological Testing (US). (2014). Standards for educational and psychological testing. Washington, DC: American Educational Research Association. https://www.testingstandards.net/uploads/7/6/6/4/76643089/standards_201…
Bucik, V. (1997). Osnove psihološkega testiranja. Ljubljana: FF. (str. 3-68, 175-237) COBISS.SI-ID - 65908224
Downing, S.M. in Haladyna, T.M. (2006). Handbook of test development. Mahwah, NJ: LEA. COBISS.SI-ID - 164291075
Kaplan, R.M. in Saccuzzo, D.P. (2009). Psychological testing: Principles, applications, and issues (7th ed.). Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning. COBISS.SI-ID - 40479074
Kline, P. (2000). Handbook of psychological testing. London: Routledge. (str. 199-672) COBISS.SI-ID - 13342818
Keith-Spiegel, P in Koocher, G. P. (1995). Ethics in psychology: Professional standards and cases. LEA. COBISS.SI-ID – 166326531