Uvod v knjigarstvo

Uvod v knjigarstvo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 20

Ure seminarjev: 10

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Blatnik Andrej

• Spoznavanje različnih knjižnih polj: splošno založništvo, šolsko založništvo, znanstveno založništvo …
• Tipologija založb in njihova lastniško-pravna struktura.
• Organizacija založniškega procesa
• Osnove uredniških postopkov.
• Posebnosti, ki ločijo nosilce knjižnih vsebin od ostalih tržnih predmetov
• Prodajne poti v knjigotrštvu.
• Temeljni koncepti avtorske pravice in njihova uporaba.
• Razlika med moralnimi in materialnimi avtorskimi pravicami.

BLATNIK, Andrej, BREZNIK, Maja, DUŠA, Zdravko, GRILC, Uroš, KOŠIR, Manca, KOVAČ, Miha, RUGELJ, Samo. (2005): Zgubljeno v prodaji. Sedem pogledov na prihodnost slovenske knjige. UMco. COBISS.SI-ID - 216682240

THOMPSON, J. B. (2010): Merchants of Culture. The Publishing Business in the 21st Century. Polity Press. COBISS.SI-ID - 253616896

KOVAČ, Miha. (1999). Skrivno življenje knjig : protislovja knjižnega založništva v Sloveniji v 20. stoletju, (BiblioThecaria, 3). Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo. COBISS.SI-ID - 100117248

RUGELJ, Samo. (2019). Krčenje. Diktatura trga, erozija duha in slovensko založništvo 2008-2020. Cankarjeva založba. COBISS.SI-ID - 301705984

BLATNIK, Andrej idr. (ur, 2017). Založniški standardi. Cankarjeva založba. COBISS.SI-ID - 291240960

CARRION, Jorge. (2019). Knjigarne. Cankarjeva založba. COBISS.SI-ID - 302803968

KOVAČ, Miha, KOVAČ ŠEBART, Mojca, KREK, Janez, ŠTEFANC, Damijan, VIDMAR, Tadej, KREK, Janez (ur.). (2005): Učbeniki in družba znanja, (Obrazi edukacije). 1. natis. Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij: ZIFF. COBISS.SI-ID - 216722176