Govorilne ure

Po predhodni najavi po elektronski pošti:
ZS: torek, 11.20-12.00
LS: torek, 9.30-10.30
Kabinet 324

Kabinet

324

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

doc. dr. Marija Mojca Peternel

Marija Mojca Peternel je lektorica za nemški jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Nemščino poučuje na Oddelku za zgodovino, kjer je najprej uspešno zagovarjala magistrsko delo in leta 2005 še doktorsko disertacijo z naslovom Nemški časopisi na Slovenskem v revolucionarnem letu 1848. Od leta 2012 je docentka za področje slovenske in obče zgodovine 19. stoletja. Pri znanstvenem delu se posveča predvsem časopisom 19. stoletja, pri pedagoškem pa poleg modernega jezika nemščine tudi tiskani in pisani gotici.

Monografija:

 • Cillier Wochenblatt (Zeitung): celjski nemški časopis iz leta 1848, (Zgodovini.ce, 5), Celje: Zgodovinsko društvo, 2006.
 • Knjige za gorohodce  prvi planinski vodniki na Slovenskem. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020.

Članki:

 • Deutschsprachige slowenische Zeitungen und Banus Jelačić im Revolutionsjahr 1848 : eine analyse am Beispiel von der Cillier Zeitung und dem Sloveniens Blatt. V: Povijesni prilozi = Historische Beiträge = Historical contributions. 39, št. 58, 2020, str. 75-91.
 • Kaj imajo skupnega Chanel, časopisi in gledališče? V: Fenomen Chanel : od korzeta do male črne obleke ali kako je Gabrielle Chanel osvobodila žensko. 2020, str. 95-108.

 • Ludwig Jahne (1856-1937). V: Prispevki za novejšo zgodovino 60, št. 1, 2020, str. 33-46.

 • Deutsch in der Presse um 1848 in den von Slowenen besiedelten Gebieten: eine exemplarische Analyse am Beispiel von Laibacher Kirchenzeitung, Cillier Zeitung und Sloveniens Blatt. V: Wort - Text - Kultu: Studien zu Ehren von Prof. Dr. Siegfried Heusinger zum 85. Geburtstag = Beseda - besedilo - kultura: razprave v počastitev 85-letnice prof. dr. Siegfrieda Heusingerja. Letn. 59, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, str. 221-233.

 • Aljažev stolp - zgodba z naslovnice leta 1895? V: Triglav 240, Ljubljana: Založba ZRC, 2018, str. 77-83.

 • Das Slowenentum bei dem deutschen Schriftsteller Baron Friedrich von Gagern : Ansichten eines deutschen Adeligen über die postfeudale Zeit in den Gebieten mit slowenischer Bevölkerung. V: Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt": literarische, kulturelle und sprachliche Vernetzungen und Grenzüberschreitungen: Festschrift für Mira Miladinović Zalaznik, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017, str. 229-243.

 • Anton Laschan pl. Moorland/ Anton Ritter Laschan von Moorland, zadnji nemški župan Ljubljane 1874-1882: (5. 8. 1811, Metlika - 22. 2. 1897, Ljubljana). V: Studia Historica Slovenica: časopis za humanistične in družboslovne študije = humanities and social studies review. Letn. 17, št. 2, Maribor: Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča, 2017, str. 517-528, 719.

 • Slovenci v luči augsburškega Allgemeine Zeitung v revolucionarnem letu 1848/1849. V: Časopis za zgodovino in narodopisje. Letn. 87 = n. v. 52, zv. ½, Maribor : Obzorja, 2016, str. 21-41.

Učbeniki:

 • Fraktur (19./20.Jahrhundert), Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015.
 • Ausgewählte historische Fachtexte: Lehrwerk für Geschichtsstudenten, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019.
   

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu