09. 11. 2021 | 11:00, GIKL (16 računalnikov)
Oddelek za geografijo

Analiza kakovosti vode na izbranih vodotokih v Zasavju

Lenart Štaut, Geografija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Tajan Trobec

08. 11. 2021 | 11:30, GIKL (16 računalnikov)
Oddelek za geografijo

Socialno podjetništvo na podeželju

Sara Košir, Geografija - 2. stopnja - E

Mentor: izr. prof. dr. Alenka Slavec Gomezel, red. prof. dr. Irma Potočnik Slavič

09. 11. 2021 | 10:00, GIKL (16 računalnikov)
Oddelek za geografijo

Vrednotenje učinkov socialnega kapitala pri delovanju organizacij v Upravni enoti Litija

Jasna Sitar, Geografija - 2. stopnja - E

Mentor: red. prof. dr. Irma Potočnik Slavič