18. 08. 2022 | 11:00, 02
Oddelek za azijske študije

Primerjava uporabe vljudnostnih nivojev hasipsioche in haeyoche na primeru učbenikov Seoul National University

Klaudija Lukman, Azijske študije - 1. stopnja

Mentor: doc. dr. Hyeonsook Ryu

24. 08. 2022 | 13:00, 102
Oddelek za psihologijo

Osebnostne lastnosti bolnikov s sindromom hipoventilacije zaradi debelosti ter obstruktivno apnejo v spanju

Maja Urbanc, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: izr. prof. dr. Matjaž Fležar, izr. prof. dr. Robert Masten

26. 08. 2022 | 10:00, spletna povezava
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Vpliv epidemije na bralne navade

Mateja Felc, Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Ana Vogrinčič Čepič, izr. prof. dr. Andrej Blatnik

26. 08. 2022 | 11:00, kabinet 205 P6 Zavetiška
Oddelek za arheologijo

Arheološko društvo Jugoslavije in njegov pomen pri razvoju arheološke vede v obdobju od 1949 do 1991

Črtomir Lorber, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Arheologija

Mentor: prof. dr. Predrag Novaković

26. 08. 2022 | 14:00, kabinet 205 P6 Zavetiška
Oddelek za arheologijo

Informativnost arheološkega površinskega zapisa na podlagi podatkov iz predhodnih raziskav na avtocestah Slovenije

Luka Gruškovnjak, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Arheologija

Mentor: izr. prof. dr. Dimitrij Mlekuž Vrhovnik

31. 08. 2022 | 11:00, Modra soba
Oddelek za psihologijo

Razvojni izidi ter kvaliteta življenja po neonatalni encefalopatiji, zdravljeni s hipotermijo

Manja Rančigaj Gajšek, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Razvojnopsihološke študije

Mentor: red. prof. dr. Metka Derganc, zasl. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek

12. 09. 2022 | 10:00, 119
Oddelek za psihologijo

Vzgojni stili staršev in stili vodenja učiteljev v odnosu do samoregulacijskega učenja pri učencih osnovne šole

Urška Žerak, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Aplikativne psihološke študije

Mentor: prof. dr. Mojca Juriševič, prof. dr. Sonja Pečjak