11. 12. 2023 | 14:40, 233
Oddelek za azijske študije

Perceptions of economic cooperation with China in Slovenian discourses

Tjaša Vodopivec, Azijske študije - 2. stopnja

Mentor: red. prof. dr. Mitja Saje

12. 12. 2023 | 10:30, Kabinet 214
Oddelek za slovenistiko

Dostopnost gradiv za učenje slovenščine kot neprvega jezika v Knjižnici Bežigrad in povpraševanje po njih

Ajda Holy Perčič, Slovenistika - 1. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina

13. 12. 2023 | 14:00, Modra soba
Oddelek za zgodovino

Pouk zgodovine in angleščine na mednarodni šoli v Baslu na primeru geografskih odkritij

Urša Krajnc, Zgodovina (P) - 2. stopnja

Mentor: red. prof. dr. Danijela Trškan

13. 12. 2023 | 14:00, Modra soba
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Pouk zgodovine in angleščine na mednarodni šoli v Baslu na primeru geografskih odkritij

Urša Krajnc, Anglistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Janez Skela

14. 12. 2023 | 13:00, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Radikalno izobraževanje odraslih v družbenih gibanjih

Milica Beka, Andragogika 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Barbara Samaluk

15. 12. 2023 | 15:00, Modra soba
Oddelek za sociologijo

Napetosti v konceptih in praksah kakovosti v visokem šolstvu

Jernej Širok, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Sociologija kulture

Mentor: prof. dr. Rastko Močnik

18. 12. 2023 | 14:00, Kabinet 334
Oddelek za umetnostno zgodovino

Likovne upodobitve tolminskega punta med zgodovinsko rekonstrukcijo, kolektivnim spominom in mitom

Domen Gostiša, Umetnostna zgodovina - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Katja Mahnič

19. 12. 2023 | 09:30, didakt
Oddelek za psihologijo

Dejavniki stresa in subjektivno blagostanje pri osnovnošolskih učiteljih

Martina Kreča, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Katja Depolli Steiner

19. 12. 2023 | 10:30, Kabinet 125
Oddelek za psihologijo

Uporaba segmentacijskih strategij pri delu na domu

Matic Matjašič, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Katarina Babnik

20. 12. 2023 | 11:00, Kabinet 125
Oddelek za psihologijo

Psihološka fleksibilnost, vrednote in subjektivno blagostanje

Katarina Vetrih, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: prof. dr. Andreja Avsec

20. 12. 2023 | 13:00, Modra soba
Oddelek za psihologijo

Primerjava objektivnih in subjektivnih metod vrednotenja originalnosti pri nalogi alternativne uporabe

Nika Leskovar, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: prof. dr. Andreja Avsec

21. 12. 2023 | 11:00, Kabinet 125
Oddelek za psihologijo

Kognitivne in emocionalne posledice multisistemskega vnetnega sindroma pri otrocih (MIS-C)

Živa Krajnc, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: David Gosar, izr. prof. dr. Robert Masten