Govorilne ure

na daljavo s predhodnim dogovorom po e-pošti.

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

doc. dr. Marija Petek

Marija Petek je docentka na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 1994 je pridobila magisterij znanosti s področja bibliotekarstva, leta 2004 pa doktorirala z disertacijo “Odnosi med bibliografskimi zapisi, ki predstavljajo dela s skupnim predhodnikom, v slovenskem vzajemnem katalogu COBIB”.

Na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo predava predmete, ki so povezani z opisno in vsebinsko katalogizacijo. Raziskovalno se ukvarja s katalogizacijskimi pravili za različne vrste knjižničnega gradiva, standardi ISBD, normativno kontrolo za imena avtorjev in formatom COMARC.

Izvirni znanstveni članek

PETEK, Marija. Stress among reference library staff in academic and public libraries. RSR : reference services review. 2018, vol. 46, iss. 1, str. 128-145, ilustr. ISSN 0090-7324. DOI: 10.1108/RSR-01-2017-0002. [COBISS.SI-ID 67179874]

PETEK, Marija. Comparing user-generated and librarian-generated metadata on digital images. OCLC systems & services : international digital library perspectives. 2012, vol. 28, no. 2, str. 101-111. ISSN 1065-075X. www.emeraldinsight.com/1065-075X.htm. [COBISS.SI-ID 49117282]

WILLER, Mirna, ŠAUPERL, Alenka, PETEK, Marija, TOMIĆ, Marijana. Jedinstveni stvarni naslov : zašto nam je potreban više nego ikad? = Uniform title : why do we care more than ever?. Vjesnik bibliotekara Hrvatske. [Tiskano izd.]. 2011, god. 54, br. 1/2, str. 93-119, ilustr. ISSN 0507-1925. http://www.hkdrustvo.hr/datoteke/1148/vbh/God.54(2011),br.1/2. [COBISS.SI-ID 46770274]

PETEK, Marija. A conceptual model for COBIB. International cataloguing and bibliographic control : Quarterly bulletin of the IFLA UBCIM programme. 2008, vol. 37, no. 2, str. 35-38. ISSN 1011-8829. [COBISS.SI-ID 36784226]

PETEK, Marija. Bibliographic families and relationships among family members in COBIB. OCLC systems & services : international digital library perspectives. 2008, vol. 24, no. 2, str. 91-100. ISSN 1065-075X. [COBISS.SI-ID 37883490]

PETEK, Marija. Personal name headings in COBIB : testing Lotka's law. Scientometrics. 2008, vol. 75, no. 1, str. 175-188. ISSN 0138-9130. [COBISS.SI-ID 35775586]

PETEK, Marija. Derivative bibliographic relationships in the Slovenian online catalogue COBIB. Journal of Documentation. 2007, vol. 63, no. 3, str. 398-423. ISSN 0022-0418. [COBISS.SI-ID 34459490]

Pregledni znanstveni članek

PETEK, Marija. Katalogizacijski standard Resource description and access (RDA) : razvoj, spremembe in primerjava s Pravilnikom i priručnikom za izradbu abecednih kataloga (PPIAK) = Cataloguing standard Resource description and access (RDA) : its development, changes and comparison with Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga (PPIAK). Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. jun. 2017, 61, [št.] 1/2, str. 23-47. ISSN 0023-2424. http://knjiznica.zbds-zveza.si/index.php/knjiznica/article/view/630. [COBISS.SI-ID 64821346]

PETEK, Marija. Enotni naslov v teoriji in v slovensko-hrvaški katalogizacijski praksi = Uniform title in theory and in Slovenian and Croatian cataloguing practice. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. jul. 2012, 56, [št.] 1/2, str. 127-148, tabele. ISSN 0023-2424. http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/index.html. [COBISS.SI-ID 49713506]

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

PETEK, Marija, POLIČNIK-ČERMELJ, Tereza, ŠAUPERL, Alenka (avtor, urednik), ŠVAB, Katarina. Organizacija knjižničnih zbirk. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 302 str., ilustr. Bibliothecaria, 17. ISBN 978-961-06-0248-4. [COBISS.SI-ID 301846784]

Povezava na celotno bibliografijo

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu